2023012412351815 - N厂复刻劳力士216570-77210探险家型2系列V7终极版GMT 高仿劳力士216570-77210 机械男表¥4290

劳力士216570-77210探险家型2系列V7终极版,搭载原版3187机芯 42毫米直径主要升级的地方为:
1、和原装一样橙色gmt指针顺序在分针和时针中间,由上至下的针序为秒针、分针、GMT橙色指针、时针。
2、其次和正品一样通过快跳时针调整日历。
3、搭载了原版3187机芯。
2023012412351815 - N厂复刻劳力士216570-77210探险家型2系列V7终极版GMT 高仿劳力士216570-77210 机械男表¥4290
2023012412352136 - N厂复刻劳力士216570-77210探险家型2系列V7终极版GMT 高仿劳力士216570-77210 机械男表¥4290
2023012412352482 - N厂复刻劳力士216570-77210探险家型2系列V7终极版GMT 高仿劳力士216570-77210 机械男表¥4290
2023012412352641 - N厂复刻劳力士216570-77210探险家型2系列V7终极版GMT 高仿劳力士216570-77210 机械男表¥4290
2023012412353090 - N厂复刻劳力士216570-77210探险家型2系列V7终极版GMT 高仿劳力士216570-77210 机械男表¥4290
2023012412353230 - N厂复刻劳力士216570-77210探险家型2系列V7终极版GMT 高仿劳力士216570-77210 机械男表¥4290
2023012412353412 - N厂复刻劳力士216570-77210探险家型2系列V7终极版GMT 高仿劳力士216570-77210 机械男表¥4290
2023012412353643 - N厂复刻劳力士216570-77210探险家型2系列V7终极版GMT 高仿劳力士216570-77210 机械男表¥4290
2023012412353897 - N厂复刻劳力士216570-77210探险家型2系列V7终极版GMT 高仿劳力士216570-77210 机械男表¥4290
2023012412353937 - N厂复刻劳力士216570-77210探险家型2系列V7终极版GMT 高仿劳力士216570-77210 机械男表¥4290